Effectieve therapie voor volwassenen en kinderen bij o.a.:

 • leerproblemen, dyslexie, dyscalculie
 • faalangst
 • gedragsproblemen
 • ADHD en hyperactiviteit
 • problemen met de motoriek
 • pijnklachten (al dan niet chronisch)
 • allergieën en intoleranties
 • problemen met bloedsuikerspiegel
 • vermoeidheid, burnout
 • buikklachten
 • onbegrepen ziektebeelden
 • stress
 • spier- en gewrichtsklachten
 • whiplash
 • “niet lekker in je vel zitten”
 • trauma’s
 • angsten
 • verslavingen (bijv: roken, overgewicht)

Wat is kinesiologie en hoe werkt het?

Kinesiologie is een therapeutische methode die onbalansen in het lichaam als gevolg van stress opspoort en de stress balanceert. Deze onbalansen kunnen veroorzaakt worden door 3 verschillende soorten stress:

Structurele stress:
spieren, gewrichten of pezen die niet optimaal functioneren en daardoor klachten laten zien als pijn, bewegingsbeperking, ontstekingen, overbelasting en dergelijke.

Specifieke structurele klachten zijn onder andere:
(chronische) pijnklachten
spier- en gewrichtsklachten
bewegingsbeperking
hypermobiliteit
scoliose
klachten aan littekens

Technieken die kunnen worden gebruikt om structurele stress te balanceren:
Touch for Health
SIPS
Technieken afkomstig uit fysiotherapie
Emotional Stress Release
Traumarelease
Paintapping

Chemische stress:
Bepaalde stoffen uit voeding, uit de lucht of uit andere omgevingsfactoren kunnen stress veroorzaken in het lichaam. Bijbehorende klachten zijn onder andere allergieën, eczeem, astma, pijnklachten, etc.

Specifieke chemische klachten zijn onder andere:
allergieën en intoleranties
hypo- en hyperglykemie
vermoeidheid, burnout
onbegrepen ziektebeelden
gedragsproblemen, bv. ADHD en hyperactiviteit
verslavingen (stoppen met roken; overgewicht)

Technieken die kunnen worden gebruikt om structurele stress te balanceren:
Transformerende Allergie Technieken
Spiertesten hypo- en hyperglykemie
Amygdala
Jimmy Scott
LEAP

Emotionele stress:
door onverwerkte emoties of overbelasting van het lichaam en de geest kunnen klachten ontstaan die fysiek van aard zijn, maar een emotionele achtergrond hebben. Je kunt daarbij denken aan bij voorbeeld depressie, burn out, overspannenheid, onverwerkt verdriet in rouwprocessen en dergelijke. Maar ook klachten als dyslexie, dyscalculie en dyspraxie (DCD) zijn voorbeelden van emotionele stress en derhalve met behulp van (edu)kinesiologie te balanceren.

Specifieke klachten zijn onder andere:
vermoeidheid, burnout
onbegrepen ziektebeelden
stress
dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen
faalangst
gedragsproblemen, bv. ADHD en hyperactiviteit
“niet lekker in je vel zitten”
trauma’s
angsten
verslavingen (stoppen met roken; overgewicht)

Technieken die kunnen worden gebruikt om emotionele/psychische stress te balanceren:
Stress Release
LEAP
Touch for Health
SIPS
Gesprekstechnieken

De kinesioloog communiceert met het lichaam d.m.v. spiertesten
Een spier die normaal gesproken sterk is, kan onder stress zwak zijn. Door bij een zwakke spier diverse correctietechnieken aan te bieden en te kijken welke correctie de spier weer sterk maakt, kan uitgezocht worden welke correctie kan worden gebruikt om de stress te balanceren.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Als je op een fiets rijdt met een lekke of zachte band, dan kost het je erg veel energie om vooruit te komen. Wanneer je het lek opspoort en de band weer oppompt, kom je weer veel gemakkelijker vooruit. Het kost je beduidend minder energie om te fietsen.

Zo zou je de kinesiologie ook kunnen bekijken
samen met de kinesioloog zoekt de cliënt naar het “lek” en naar de mogelijkheid om de “band” te plakken, zodat de processen die er in het lichaam plaatsvinden minder energie kosten en de cliënt meer energie overhoudt om lekker te leven.

Werkwijze: opbouw van een balans

Educatieve model

In mijn praktijk werk ik volgens het educatieve model. Dat betekent samengevat, dat therapeut en cliënt gelijkwaardig zijn en dat er op basis van deze gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen een veilige omgeving wordt gecreëerd voor de cliënt om op zoek te gaan naar het inzicht achter de klacht. Vervolgens wordt(en) met de balans de blokkade(s) die er mogelijk is (zijn) op het behalen van het doel gebalanceerd. Op deze manier wordt er gestreefd naar verbetering van de kwaliteit van leven voor de cliënt.

In feite is het zo, dat het lichaam precies weet wat het nodig heeft om verbetering te bereiken, maar het heeft niet de mogelijkheid om inzicht en correctiemethode bijeen te brengen. Kinesiologie is het gereedschap dat deze wel bij elkaar brengt, zodat het lichaam dit in het vervolg weer zelf kan. Hiermee wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam gestimuleerd.

Anamnese

In de eerste balans wordt er ingegaan op de precieze klacht en wordt deze klacht door middel van de toepassing van verschillende communicatiemodellen uitgediept om te komen tot een doel, een beeld of een gevoel van de ideale situatie.
Vervolgens wordt er besproken wat de cliënt nog nodig heeft om het doel ook te bereiken.

Balans

Als het doel helder is, wordt bepaald met welke technieken de stress, die geactiveerd is of wordt, gebalanceerd kan worden. Deze correctie of correcties wordt of worden vervolgens uitgevoerd.

Afronding

Hierin wordt besproken wat er in deze balans gedaan is en wat mogelijke handelingen of correcties zijn die de cliënt zelf thuis kan doen wanneer de klacht terug komt of die gedaan kunnen worden om de balans te ondersteunen in de tijd tussen twee balansen. Verder wordt er afgesproken wat het plan is voor de volgende balans of de volgende balansen.

Doorgaans wordt er in de eerste balans een soort plan van aanpak besproken met de stappen die te volgen zijn om het gestelde doel te behalen.

Bij iedere volgende balans wordt geëvalueerd hoe de tussenliggende periode is verlopen, worden vragen beantwoord en onduidelijkheden verduidelijkt, alvorens verder te gaan met de volgende balans.

Ervaringen van cliënten

Hier volgen binnenkort ervaringen van cliënten.
Klantervaring 1
Hier volgen binnenkort ervaringen van cliënten.
Klantervaring 2
Hier volgen binnenkort ervaringen van cliënten.
Klantervaring 3
Hier volgen binnenkort ervaringen van cliënten.
Klantervaring 4

Tarieven

Tarief voor een balans
Balans kinesiologie, 60 minuten ………………………… € 80,–

Het notabedrag mag contant of met pin worden afgerekend.
U krijgt een factuur mee, die u eventueel zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uiterlijk 24 uur voor de afspraak annuleren
Wanneer u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren, anders wordt het tarief van een balans in rekening gebracht.

Registraties m.b.t. vergoedingen zorgverzekering
Registratienr. LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten): 17.049
Licentienummer RBCZ/TCZ: 306008R
AGB-code zorgverlener: 90-042056
AGB-code praktijk: 90-50861